Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Hamninformation > Ankarplatser
Uddevallabron i solnedgång

Ankarplatser

På Älgöfjorden, sydväst Älgön , finns ankarplats med ca 25m djup och botten av lera.

På Hakefjorden, nord om Älgön finns ankarplats med botten av lera. 50 m - 25 m.
 
Askeröfjorden utanför Stenungsund används som ankarplats. Botten av lera och c:a 12 m. 

Gustavsbergsbukten vid Uddevalla i sydöstra delen av Byfjorden. Botten av lera och 40 m - 13 m.

Dela artikeln