Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering

Bogserbåtsnormer Marstrands lotsstation

 Stenungsund

 Uddevalla

 Wallhamn

Följande riktlinjer är framtagna som vägledning för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

En direkt konsekvens av att dessa riktlinjer beaktas i ett tidigt skede, dvs. redan vid lotsbeställningen, är minimerade förseningsrisker och att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt. Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive hamn och det antal bogserbåtar som under "normala förhållanden" ska användas.

Externa Länkar

Dela artikeln