Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti...
Solnedgång

 Brofjorden/Lysekils lotsstation

 Marstrands lotsstation

LYSEKILS LOTSSTATION

Brofjorden

Siktrestriktioner

 • Fartyg 30 000 DW eller större skall sikten vara minst 0,5 nautiska mil, med eskort se eskortregler.
 • För fartyg som omfattas av eskortbogsering skall sikten vara minst 2.0 nautiska mil vid ankomst och minst 1.5 nautiska vid avgång.
 • För fartyg med 200 000 DW eller större skall vid ankomst Lindholmens enslinjer vara synliga vid passage av Brofjordens angöringsboj. Vid avgång skall sikten från råoljehamnen vara minst 2.0 nautiska mil.

Restriktioner i vind och våghöjd

Eskortpliktigt tonnage generellt:

 • Max medelvindhastighet 18,0 m/s i vindriktningar från syd över väst till nord.
 • Om signifikant våghöjd är 3.0 meter eller mer utförs ingen eskortering.

 Råoljefartyg generellt: 

 • Ankomst: om medelvindhastighet är 15,0 m/s eller mer oavsett riktning eller om signifikant våghöjd är 3.0m eller mer utförs ingen eskortering.
 • Avgång: om medelvindhastighet är 15,0 m/s eller mer i riktningar från syd över väst till nord eller om signifikant våghöjd är 3,0m eller mer utförs ingen eskortering.

Avgång från råoljekajen med fartyg om 270 000 tdw och större:                                             

 • Vid vindstyrkor upp till 12m/s skall antalet bogserbåtar vara enligt Preem driftinstruktion H5 version 3.0                                                                                                                      
 • För vindstyrkor från 12m/s och upp till och med 15m/s skall antalet bogserbåtar vara minst 5. Alla bogserbåtar skall vara av typ traktorbogserbåt med en dragkraft om minst 50ton.
 • För beställning av bogserbåtar ansvarar mäklaren/fartyget. Som bedömningsunderlag finns SMHI:s Bizmet punktprognos för W. Lysekil. Som vindmätare skall i första hand Sjöfartsverkets mätare vid fyren Tån användas. 
 • Lots och befälhavare gör alltid en bedömning för säker fartygshantering beroende på bl.a. ström, vindens karaktär, ökande eller minskande vind, sikt, fartygets prestanda mm vilket kan leda till avvikelser från dessa regler.

 

Övriga rekommendationer

 • Övriga fartyg som trafikerar Brofjordenleden i vindstyrkor 18 m/s eller mer i riktningar från syd över väst till nord bör beakta tidpunkten för en väderförbättring.
 • I vindstyrkor om 25 m/s eller mer vid dessa riktningar bör leden trafikeras endast i nödfall.

 

Referenser för vind- och våguppgifter:

 • Vind: Sjöfartsverkets vindmätare på fyren Tån
 • Vågor: Vågboj vid Brofjordens angöring (signifikant våghöjd)
 • Om vågbojen inte fungerar: SMHI-s prognos Bizmet punkt väst Lysekil (signifikant våghöjd)

 

Lysekil

Vindrestriktion

Ankomst/avgång:

Fartyg 0 - 150m över 18 m/s beakta väder    
Fartyg 150m - 185m   15m/s sikt min 1000m  
Fartyg 185m - 245m    12-15m/s* sikt min 1000m
Fartyg 245+m individuell bedömning  

* Praktiseras så att det är den övre gränsen som gäller. De lägre styrkorna gäller för fartyg med sämmre manövreringsförmåga där en individuell bedömning får göras.

Vindstyrkan avser medelvind vid sjöfartsverkets VIVA station på Tån. 

MARSTRANDS LOTSSTATION

Stenungsund

Begränsningar för gång i farled under mörker

Under mörker lotsas inte fartyg med LOA över 200 m:

Ankomst Hätteberget morgon: 1 timma före solens uppgång.
Ankomst Hätteberget kväll: 1,5 timma före solens nedgång.

Tidaste/senaste avg.tid för fartyg med LOA över 200 m:

Avg. Morgon: Tidigast 0,5 timmar före solens uppgång.
Avg. Kväll: Senast 1 timma före solens nedgång.

 

Begränsningar av manöver till/från kaj i mörker

Talludden: LOA max 100 m.

Begränsningar av manöver till kaj i mörker

Vattenfall Norra sidan: LOA max 170 m
Vattenfall Södra sidan: LOA max 150 m

Begränsning vid nedsatt sikt

Vid sikt under 0,5 NM tas inte fartyg med LOA 150 m eller längre in i farlederna. För trafik till/från sjön till/från Älgöfjorden accepteras sikt ned till 0,25 NM.

Ytterligare begränsningar gäller för fartyg som transporterar följande laster:                
Ammoniak: gäller samtliga fartyg oavsett längd
Gas: fartyg med LOA 125 m eller längre

Vindrestriktioner

Till kaj lotsas inga fartyg vid vindstyrkor över 20 m/s.

Uddevalla 

Begränsningar för farleden

Fartyg över  LOA 200m hanteras inte om  inte förfrågan ställts till lotsområdeschefen (se kontakt sidan) innan beställning av lots. Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuella restriktioner för fartygstypen vilka innehåller vind och sikt restriktioner samt bogserbåtsassistans behov. Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Begränsningar för vissa kajer

Maxlängd dagtid för Badökajen är 190 m.

Begränsningar under mörker

Under mörker lotsas inte fartyg med LOA över 200 m i farleden.

Senaste passagetid med fartyg med LOA över 200:

Ankomst Hätteberget morgon: 1 timma före solens uppgång.
Ankomst Hätteberget kväll: Avgörs av aktuell lots från fall till fall.

Under mörker lotsas inte fartyg med längd LOA över 180 m till/från Badökajen.

Vid sikt under 0,5 NM tas inte fartyg med LOA 150 m eller längre in i farlederna. För trafik till/från sjön till/från Älgöfjorden accepteras sikt ned till 0,25 NM.

 

Ytterligare begränsningar gäller för fartyg som transporterar följande laster: 
Ammoniak: gäller samtliga fartyg oavsett längd
Gas: fartyg med LOA 125 m eller längre

Vindrestriktion

Fartyg med stor vindarea ("garagetyp") lotsas inte i leden till Uddevalla vid vindstyrkor över 15 m/s.

Wallhamn 

Vind, sikt och bogserbåtsassistans

 Vind, sikt och bogserbåtsrekommendationer Wallhamn

Mörkerrestriktioner

Det finns inga restriktioner till/från Wallhamn i mörker.

Begränsning vid nedsatt sikt

Vid sikt under 0,5 NM tas inte fartyg med LOA 150 m eller längre in i farlederna. För trafik till/från sjön till/från Älgöfjorden accepteras sikt ned till 0,25 NM.

Ytterligare begränsningar gäller för fartyg som transporterar följande laster:
Ammoniak: gäller samtliga fartyg oavsett längd
Gas: fartyg med LOA 125 m eller längre

Vindrestriktion

Vid vindstyrkor över 10 m/s gäller inte lättnader i bogserbåtsrekommendationer.

Fartyg med stor vindarea ("garagetyp") lotsas normalt ej, till och från kaj, vid vindstyrkor över 15 m/s.

Rönnäng

Begränsningar för gång i farled under mörker

Under mörker lotsas inga fartyg till/från Rönnäng:

Ankomst Hätteberget morgon: 0,5 timma före solens uppgång.
Ankomst Hätteberget kväll: 1 timma före solens nedgång.


Tidigaste/senaste avg.tid Rönnäng:

Avg. Morgon: Tidigast 0,5 timmar före solens uppgång.
Avg. Kväll: Senast 0,5 timma före solens nedgång.

Vindrestriktion

Till/från Astrids fisks kaj lotsas inga fartyg över loa 87m vid vindstyrkor över 7 m/s.

 

Ängholmen

Fartyg lotsas till kaj under mörker förutsatt att enslinjen vid Ängholmen är i drift. OBS! undantagsfall enligt nedan.

Bogserbåtar med pråm lotsas inte under mörker då gäller följande tider:

Ankomst Hätteberget morgon: 0,5 timma före solens uppgång.
Ankomst Hätteberget kväll: 1 timma före solens nedgång.


Tidigaste/senaste avg.tid Ängholmen:

Avg. Morgon: Tidigast 0,5 timmar före solens uppgång.
Avg. Kväll: Senast 0,5 timma före solens nedgång.

Begränsning vid nedsatt sikt

Dela artikeln