Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Rutter > Kungshamn

Rutter för Kungshamn presenterade i Excelformat

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av lotsarna. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

OBS!  Vänsterklicka på den länk i tabellen nedan som som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Open" och Excelfilen öppnas.

Fr. bordn. Punkt   Till Anm. Uppdaterad
  SV Brofjordens angöring Kungshamn 8 mtr 2016-06-28
  Kungshamn SV Brofjordens angöring 8 mtr 2016-06-28

 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Dela artikeln