Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Länk till info om e-tjänster

Länk till MSW-Reportal

 

En avisering om behovet av lots ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Beställning via lotsbeställningscentralen görs endast om MSW Reportal inte är möjligt att använda.

 

Lotsbeställningscentral Södertälje

Telefon: 0771-630 635

VHF: 11
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

 

Aviseringen ska göras elektroniskt

Från och med den 5 oktober 2016 ser Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots. Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning. En lotsbeställning måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan.

 Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera.

 

Tvåmanslotsning inom Lotsområde Södertälje:
Fartyg med en LOA > 200 m, undantaget fartyg till och från ankarplatser utanför Nynäshamn.

 
Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats, länk finns uppe till höger.

Dela artikeln