Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

För information gemensam för de tillfälliga hamnarna se längre ner på sidan.

 Slagsta

 Kaj: Ca 70m, flytande konstruktion. Förtöjning mot avfendrad pråm.
Slagsta

 Sätra

Kaj: Ca 80m, flytande konstruktion.
Sätra

Norra Lovön

Kaj: Ca 70m, flytande konstruktion. NW om kajen finns en ramp.
Norra Lovön

 Södra Lovön / Malmviken

Kaj: Ca 70m, flytande konstruktion. OBS! Samma konstruktion som Norra Lovön

 Allmän information:
Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående 
5 m

Vattendjup vid kaj
>6m

Farled
Slagsta och Sätra: Segelfri höjd via Bockholmssund 35 m, från Lovön och Skeppsbacka 30,0 m samt via Hammarbyleden 25,0 m. 
N:a/S:a Lovön: Segelfri höjd 30 m, via Hammarbyleden 25,0 m.
Nockebybrons segelfria höjd är 12,0 m. För beställning av broöppning - kontakta Trafikverket. Broöppningstider Nockebybron, se här.

Via Skeppsbacka kan fartyg med en längd överallt på maximalt 120 m passera.

En vattenledning är utlagd på 6,5 m djup mellan Karlshäll och Hässelby holme.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekomendationer. 

Mörkerrestriktioner 
Inga mörkerrestriktioner utfärdade.

Vindrestriktioner
För fartyg med särskilt tillstånd att passera Södertälje kanal finns en vindrestriktion för Nockebybron. Bron får inte passeras om vindhastigheten överstiger 8 m/s.

Siktrestriktioner

Inga utfärdade restriktioner.

 

 

Dela artikeln