Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

59 30,0' N 16 01,0' E      Sjökort 1131

Hamn
Oljepiren kaj 30 är en 65 m lång betongkaj med en dykdalb i var ända, total kajlängd 145 m.
Norsa-silon kaj 20 är en 80 m lång spannmålskaj.
Nordkalk kaj 40  består av en 110 m lång betongkaj.
Cementpiren kaj 45 består av en 50 m lång betongkaj.
Djuphamnen kaj 1-8 är en 640 m lång betongkaj.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående: 6,7 m

Vattendjup vid kaj
Kaj 1-4, 30, 40 och 45 7,2 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,7 m.
Kaj 5-8 6,0 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 5,5 m.
Kaj 20 6,8 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,3 m.

Farled
Segelfri höjd 35 m. För övrig information se Mälarleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtsassistans.

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
Cirka 1,2 M på ömse sidor om Kvicksundsbron.

Externa Länkar

Dela artikeln