Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

59 30,0' N 16 01,0' E      Sjökort 1131

Hamn
Oljepiren kaj 30 är en 65 m lång betongkaj med en dykdalb i var ända, total kajlängd 145 m.
Norsa-silon kaj 20 är en 80 m lång spannmålskaj.
Nordkalk kaj 40  består av en 110 m lång betongkaj.
Cementpiren kaj 45 består av en 50 m lång betongkaj.
Djuphamnen kaj 1-8 är en 640 m lång betongkaj.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående: 6,7 m

Vattendjup vid kaj
Kaj 1-4, 30, 40 och 45 7,2 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,7 m.
Kaj 5-8 6,0 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 5,5 m.
Kaj 20 6,8 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,3 m.

Farled
Segelfri höjd  till Djuphamnen 1-7, K20, K40 och K45 är 35 m. Segelfri höjd Oljehamnen K30 är 39,9 m För övrig information se Mälarleden samt Stockholmsleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtsassistans.

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
Cirka 1,2 M på ömse sidor om Kvicksundsbron.

Externa Länkar

Dela artikeln