Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

58 55,3' N 17 58,7' E      Sjökort 616, 6171

Hamn
Nynäshamns LNG-terminal består av en betongkaj med en stöddykdalb i södra änden. Total kajlängd 75 m. Max fartygsdimensioner längd 160,0 m bredd 28,0 m.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2       = 90/16/--
Kategori 3       = 100/17/--

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort 10,0 m, Danziger gatt 10,0m, Kanholmsfjärden 10,0 m samt via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m.

Vattendjup vid kaj:
9,5 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 8,0 meter. 

Farled
För information se Landsortsleden.

Bogserbåtar 
Riktlinjer för bogserbåtar.

Mörkerrestriktioner
Inga mörkerrestriktioner finns utfärdade. 

Vindrestriktioner
Max vind för anlöp eller avgång 14 m/s. 

Siktrestriktioner
Vid sikt mindre än 1,0 M tillåts inga anlöp eller avgångar.

Ankarplatser
Cirka 8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. Cirka 6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m. Cirka 1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m.

Dela artikeln