Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje

Rutterna finns längst ned på sidan!!

Rutter (digitala färdplaner)

Samtliga svenska lotsar är utrustade med bärbar dator och tillhörande sjökortssystem för att ytterligare höja säkerhetsnivån vid lotsning. Sjöfartsverkets lotsar använder sig av programvaran "Transas Navipilot 4000" tillsammans med svenska ENC-sjökort. ENC står för Electronic Navigational Chart och får kallas så endast om det produceras av ett lands officiella och auktoriserade hydrografiska kontor som för Sveriges del är Sjöfartsverket. ENC-sjökorten är gjorda i WGS- 84, World Geodectic System 1984, det internationella koordinatsystemet för latitud och longitud och ENC-sjökorten uppdateras kontinuerligt samt distribueras digitalt till lotsarna i Sverige.

Sjöfartsverket har som ambition att tillhandahålla nedladdningsbara rutter/färdplaner för samtliga Sveriges lotsstationer och för de hamnar som omfattas av lotsservice. Rutter/färdplaner som tillhandahålls är de som i huvudsak används av lotsar på respektive lotsplats. Sjöfarten ges härmed möjlighet att före anlöp till svensk hamn, programmera sina elektroniska sjökortssystem med samma rutter som lotsen för hamnen använder. Då har bryggbefäl och lots identiska rutter/färdplaner presenterade i sina (ofta olika fabrikat) digitala sjökortssytem. Sjöfartsverket anser detta vara en säkerhetshöjande åtgärd.

Rutterna finns för närvarande i Transasformat(RT3) samt i RTZ-format.

  De presenteras dock med hjälp av datatabell i Excel filformat där övriga systemanvändare finner data för manuell inmatning.


Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

 

Högerklicka och välj "Spara mål som..."

Rutter till/från Landsort
RT3(Transas) RTZ
Landsort till Södertälje Landsort till Södertälje
Södertälje till Landsort Södertälje till Landsort
Landsort till Stora Vika Landsort till Stora Vika
Stora Vika till Landsort Stora Vika till Landsort
Landsort till Nynäshamn Landsort till Nynäshamn
 Nynäshamn till Landsort Nynäshamn till Landsort
För VLCC's: Gunnarstenarna till Nynäshamn För VLCC's: Gunnarstenarna till Nynäshamn
För VLCC's: Nynäshamn till Gunnarstenarna För VLCC's: Nynäshamn till Gunnarstenarna

 

Rutter Mälaren
RT3(Transas) RTZ
Södertälje till Västerås Södertälje till Västerås
Västerås till Södertälje Västerås till Södertälje
Södertälje till Köping Södertälje till Köping
Köping till Södertälje Köping till Södertälje
Södertälje till Bålsta Södertälje till Bålsta
Bålsta till Södertälje Bålsta till Södertälje
Södertälje till Hässelby Södertälje till Hässelby
Hässelby till Södertälje Hässelby till Södertälje
Hammarbyslussen till Hässelby Hammarbyslussen till Hässelby
Hässelby till Hammarbyslussen Hässelby till Hammarbyslussen
 Lovön norra till Löten (via Skeppsbacka)  
 Löten till Lovön norra (via Skeppsbacka)  
Malmviken(Södra Lovön) till Toresta(Bålsta) via Löten Malmviken(Södra Lovön) till Toresta(Bålsta) via Löten 
Toresta(Bålsta) till Malmviken(Södra Lovön) via Löten  Toresta(Bålsta) till Malmviken(Södra Lovön) via Löten 

 

 


 

Dela artikeln