Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Norrtälje-Kapellskär
Norrtälje Hamn


 

Riktvärden för Lotsning av fartyg i farlederna till och från Norrtälje

Hamnområdet är under ombyggnad.
Se bifogad länk. Norrtälje Hamn.

Alla fartyg

Max 

Med bogpropeller eller med bogserbåt

Utan bogpropeller resp bogserbåt

Längd

  105,00 m

70,00 m

 

 

 

Största tillåtna djupgående vid medelvatten

Max

Kaj

Färjeläge 1

Djupgående   

5,35 m

5,35 m

  • Med längd avses L.O.A.
  • Vedertagen praxis; minst 25-30 cm vatten under kölen vid förtöjning
  • Fartyg lika med eller längre än 70 meter (LOA) ska vara utrustade med bogpropeller; om fungerande bogpropeller saknas, krävs bogserbåtsassistans.
  • Under speciella betingelser kan vissa avsteg från dessa riktvärden överenskommas.
  • Dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.
  • Mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa riktvärden.

Fakta om Norrtälje Hamn 

För aktuell information gå till: Norrtälje hamn.

Källa: Beslut av Lotsområdes Chefen.

Externa Länkar

Dela artikeln