Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti...

Fartygsstorlekar för området Stockholm
Två lotsar med fartyg över 200 meter till och från hamnar i Stockholm/Kapellskär/Svartklubben. 
Undantag: Förhalning inom Stockholms hamn utan passage av Fjäderholmarna. 


 

Dela artikeln