Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Vind Sikt & Mörker Res... > Mörkertider

 
Normalfartyg Gryten tider denna tabell.
För fartyg som har speciella restriktioner se dokument bifogade på denna sida som PDF-filer.
Tjärven tider med ljust från Marö och Tjärven tider med ljust från Tjärven.

Tjärven första tid lotsplats med ljust från Gryten    
  1-5 6-10 11-12 13-15 16-20 21-25 26-31  
Jan 06:35 06:35 06:20 06:20 06:20 06:05 06:05  
Feb 05:50 05:35 05:20 05:20 05:20 05:05 05:05  
Mar 04:50 04:35 04:20 04:20 04:05 03:50 03:35 1)
Apr 04:20 04:05 03:50 03:35 03:20 03:05 02:50 2)
Maj 02:35 02:20 02:05 02:05 01:50 01:35 01:20 2)
Jun 01:20 01:05 00:50 00:50 00:50 00:50 01:05 2)
Jul 01:05 01:20 01:35 01:35 01:50 01:50 02:05 2)
Aug 02:20 02:35 02:50 02:50 03:05 03:20 03:35 2)
Sep 03:50 04:05 04:20 04:20 04:35 04:50 04:50 2)
Okt 05:05 05:20 05:35 05:35 05:35 05:50 06:05 3)
Nov 05:20 05:20 05:35 05:35 05:50 06:05 06:05  
Dec 06:20 06:20 06:20 06:20 06:35 06:35 06:35  
1) Normaltid. Vid Sommartid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.  
2) Sommartid.              
3) Sommartid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.
Tjärven sista tid lotsplats          
  1-5 6-10 11-12 13-15 16-20 21-25 26-31  
Jan 10:40 10:40 10:55 10:55 11:10 11:25 11:25  
Feb 11:40 11:55 12:10 12:10 12:10 12:25 12:40  
Mar 12:55 13:10 13:25 13:25 13:25 13:40 13:55 1)
Apr 15:10 15:25 15:40 15:40 15:55 16:10 16:25 2)
Maj 16:40 16:55 17:10 17:10 17:25 17:25 17:40 2)
Jun 17:55 18:10 18:25 18:25 18:25 18:25 18:25 2)
Jul 18:10 18:10 17:55 17:55 17:40 17:25 17:10 2)
Aug 16:55 16:40 16:25 16:25 16:10 15:55 15:40 2)
Sep 15:25 15:10 14:55 14:55 14:40 14:25 14:10 2)
Okt 13:55 13:40 13:25 13:25 13:10 12:55 12:40 3)
Nov 11:25 11:25 11:10 11:10 10:55 10:55 10:55  
Dec 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40  
1) Normaltid. Vid Sommartid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.  
2) Sommartid.              
3) Sommartid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.
Tjärven första tid avgång Stockholm        
  1-5 6-10 11-12 13-15 16-20 21-25 26-31  
Jan 07:45 07:45 07:30 07:30 07:30 07:15 07:15  
Feb 07:00 06:45 06:30 06:30 06:30 06:15 06:15  
Mar 06:00 05:45 05:30 05:30 05:15 05:00 04:45 1)
Apr 05:30 05:15 05:00 04:45 04:30 04:15 04:00 2)
Maj 03:45 03:30 03:15 03:15 03:00 02:45 02:30 2)
Jun 02:30 02:15 02:00 02:00 02:00 02:00 02:15 2)
Jul 02:15 02:30 02:45 02:45 03:00 03:00 03:15 2)
Aug 03:30 03:45 04:00 04:00 04:15 04:30 04:45 2)
Sep 05:00 05:15 05:30 05:30 05:45 06:00 06:00 2)
Okt 06:15 06:30 06:45 06:45 06:45 07:00 07:15 3)
Nov 06:30 06:30 06:45 06:45 07:00 07:15 07:15  
Dec 07:30 07:30 07:30 07:30 07:45 07:45 07:45  
1) Normaltid. Vid Sommartid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.  
2) Sommartid.              
3) Sommartid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.
Tjärven sista tid avgång Stockholm med ljust till Gryten    
  1-5 6-10 11-12 13-15 16-20 21-25 26-31  
Jan 12:00 12:00 12:15 12:15 12:30 12:45 12:45  
Feb 13:00 13:15 13:30 13:30 13:30 13:45 14:00  
Mar 14:15 14:30 14:45 14:45 14:45 15:00 15:15 1)
Apr 16:30 16:45 17:00 17:00 17:15 17:30 17:45 2)
Maj 18:00 18:15 18:30 18:30 18:45 18:45 19:00 2)
Jun 19:15 19:30 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 2)
Jul 19:30 19:30 19:15 19:15 19:00 18:45 18:30 2)
Aug 18:15 18:00 17:45 17:45 17:30 17:15 17:00 2)
Sep 16:45 16:30 16:15 16:15 16:00 15:45 15:30 2)
Okt 15:15 15:00 14:45 14:45 14:30 14:15 14:00 3)
Nov 12:45 12:45 12:30 12:30 12:15 12:15 12:15  
Dec 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00  
1) Normaltid. Vid Sommartid (fr.o.m. sista söndagen i mars) gäller plus en timma.  
2) Sommartid.              
3) Sommartid. Vid Normaltid (fr.o.m. sista söndagen i oktober) gäller minus en timma.