Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Rutter

Välj var du vill att din digitala färdväg ska starta på kartan nedan.

OBS! Klicka på det namn i kartan där du vill att din rutt ska börja.


  Alla rutter i RTZ format det nya ECDIS formatet.
 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

SimpnäsIn

Dela artikeln