Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Sjötrafikinformation V...

Rapportering

 VTS-område Öregrund
 VTS-område Stockholm
 VTS-område Landsort
 VTS-område Bråviken

VTS-område Öregrund

Anropssignal: VTS Stockholm
VHF-kanal:      73

Med VTS-område Öregrund förstås vattenområdet innanför Gräsö och som begränsas av en linje som börjar i nordväst och som sträcker sig mellan

Maximera fönstret med kartan för störst bild

 Karta VTS-område Öregrund
 Begränsningspunkter VTS-område Öregrund

Rapporteringslinjer för VTS-område Öregrund

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje A ca 60°28,9'N 18°18,7'E (områdesgräns vid norra Öregrund)
Rapporteringslinje B ca 60°11,7'N 18°54,5'E (områdesgräns nordost om Svartklubben)
Rapporteringslinje C ca 60°09,1'N 18°52,2'E (områdesgräns sydost om Svartklubben)

Rapporteringspunkter inom VTS-område Öregrund

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringspunkt 18 ca 60°22,5'N 18°23,1'E (vid Djursten)

 Till sidans topp

VTS-område Stockholm

Anropssignal: VTS Stockholm
VHF-kanal:      73

Med VTS-område Stockholm förstås vattenområdet i och utanför Stockholm. Det begränsas i väster av Hammarbyslussen, Karl Johansslussen och Strömbron samt av en linje som börjar i nordost och sträcker sig mellan

Maximera fönstren med kartorna för störst bild

 Karta VTS-område Stockholm nordvästra
 Karta VTS-område Stockholm nordöstra
 Karta VTS-område Stockholm sydvästra
 Karta VTS-område Stockholm sydöstra
 Begränsningspunkter VTS-område Stockholm

Rapporteringslinjer för VTS-område Stockholm

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje E ca 59°45,3'N 19°05,8'E (områdesgräns vid Tjockö)
Rapporteringslinje F ca 59°49,3'N 19°21,0'E (områdesgräns norr om Tjärven)
Rapporteringslinje G ca 59°47,3'N 19°26,1'E (områdesgräns ost om Tjärven)
Rapporteringslinje H ca 59°12,0'N 19°09,4'E (områdesgräns norr om Almagrundet)
Rapporteringslinje I ca 59°09,3'N 19°00,3'E (områdesgräns väst om Almagrundet)

Rapporteringspunkter inom VTS-område Stockholm

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringspunkt 1
(på nordgående)
ca 59°04,3'N 18°19,2'E (öst och väst om Stora Rotholmen)
Rapporteringspunkt 2 ca 59°15,1'N 19°01,3'E (vid Revengegrundet)
Rapporteringspunkt 3 ca 59°09,6'N 18°34,0'E (vid Fjärdhällan)
Rapporteringspunkt 4 ca 59°20,1'N 18°47,5'E (vid Kanholmsfjärden)
Rapporteringspunkt 5 ca 59°24,8'N 18°31,1'E (vid Nyvarp)
Rapporteringspunkt 6 ca 59°26,6'N 18°25,1'E (vid Östra Älgögrundet)
Rapporteringspunkt 7 ca 59°21,6'N 18°25,3'E (vid Lagnögrundet)
Rapporteringspunkt 8 ca 59°19,5'N 18°10,7'E (norr och söder om Fjäderholmarna)
Rapporteringspunkt 9 ca 59°42,3'N 19°03,0'E (vid Marö)
Rapporteringspunkt 10 ca 59°37,2'N 18°49,8'E (vid Gryten)
Rapporteringspunkt 11 ca 59°28,4'N 18°29,8'E (vid Linanäs)
Rapporteringspunkt 12 ca 59°30,9'N 19°06,3'E (vid Morsken)
Rapporteringspunkt 14 ca 59°53,8'N 19°04,6'E (vid Simpnäs)
Rapporteringspunkt 14b ca 59°45,4'N 19°05,8'E (vid Tjockö)
Rapporteringspunkt 15 ca 59°40,3'N 19°10,3'E (vid Vidinge)
Rapporteringspunkt 19 ca 59°32,3'N 18°34,0'E (vid Gråholmen)
Rapporteringspunkt 29
(på ostgående)
ca 59°18,2'N 18°04,8'E (vid Hammarbyslussen)

 Till sidans topp

VTS-område Landsort

Anropssignal: VTS Södertälje
VHF-kanal:      68

Med VTS-område Landsort förstås vattenområdet söder om Södertälje kanal (latitud 59°10,90’N) och som begränsas av en linje som börjar i öster av gränslinjen mot VTS-område Stockholm och sträcker sig mellan

Maximera fönstren med kartorna för störst bild

 Karta VTS-område Landsort

Rapporteringslinjer för VTS-område Landsort 

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje K ca 58°45,4'N 18°09,5'E (områdesgräns vid Nynäshamns angöring)
Rapporteringslinje L ca 58°40,4'N 17°54,5'E (områdesgräns vid Landsorts angöring)

 

 Till sidans topp

Interna Länkar

Dela artikeln