Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Vänern > Rutter > Rutter till hamnar i V...

 

Rutter för nerladdning

 TRANSAS filformat  rtz filformat  Excelformat
Göteborg - Otterbäcken  Göteborg - Otterbäcken Göteborg - Otterbäcken
Otterbäcken - Göteborg  Otterbäcken - Göteborg Otterbäcken - Göteborg

 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Sidan uppdaterad: 2019-01-11