Start > Sjöfart
Sjöräddare som över

Foto: Fredrik Schlyter

I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst inom svensk räddningsregion enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Uppgiften efterforskning och räddning (Search And Rescue) ska kunna utföras dygnet runt inom ansvarsområdet.

****************************

Med anledning av pågående pandemi - Covid-19

 

Sjöfartsverkets Sjö-och flygräddningsavdelning Särskild arbetsgrupp

Med anledning av Coronavirusets spridning i Europa och Sverige finns behov av ökad handlingskraft för att säkerställa möjligheten att utföra räddningstjänstinsatser.

SAR Särskild arbetsgrupps syfte är att utöka arbetskapaciteten för hantering av Corona-relaterade frågor så att Sjöfartsverkets nationella Sjö-och flygräddningsuppdrag kan fortsätta utföras med så få begränsningar och störningar som möjligt.

Detta utförs genom att noga övervaka Coronavirusets effekter och påverkan på SAR-operation samt besluta om åtgärder med anledning av detta. Gruppen säkerställer att samverkans organisationer och Sjöfartsverkets egna resurser har förutsättningar att så effektivt som möjligt deltaga i räddningsinsatser.

Dagsläge

Idag bedöms Sjöfartsverkets samt samarbetsparters hålla god beredskap för sjö-och flygräddningsinsatser.

För förfrågningar gällande sjuktransport utöver ordinarie uppdrag ska frågan från region ställas enligt ordinarie rutin.

SAR Särskild arbetsgrupp håller löpande kontakt med Sveriges grannländer för att säkerställa vår bilaterala överenskommelser.

****************************


Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Samverkan och utveckling

Sjöfartsverket ansvarar också för att följa upp och utveckla sjö- och flygräddningsverksamheten. Vi samverkar med andra myndigheter och organisationer verksamma inom räddningstjänst, deltar i det internationella arbetet med representanter för andra länder och träffar avtal i sjö- och flygräddningsfrågor på såväl nationell som internationell bas. Vi utvärderar även räddningsinsatser av särskilt intresse och sammanställer årlig statistik över utförda sjö- och flygräddningsfall.

Räddningshelikoptrar

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Helikoptrar och dess besättningar utgår från våra baser i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg.

Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare. I samband med ett normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta. Tiden från att larmet kommer in till att helikoptern kan lyfta påverkas av vilket planeringsbehov som finns kopplat till insatsen. Väder, avstånd och typ av räddningsinsats är exempel på faktorer som påverkar planeringen.