Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

Sjöfartsverket disponerar samhällets samlade resurser för sjö- och flygräddning.

När räddningsledaren på Sjöfartsverket beslutat att inleda en insats står alla resurser från olika myndigheter och organisationer till förfogande och under sjö- och flygräddningscentralens ledning. 

Räddningsledarens förlängda arm

Ute på fältet, både till havs och i luften, finns det funktioner, som kan avlasta räddningsledaren vid sjö- och flygräddningscentralen. En On Scene Coordinator (OSC) kan vara en skeppare på en räddningsenhet eller befälhavaren på ett handelsfartyg. Denne får en specifik uppgift på plats, till exempel att leda ett sök eller att samordna evakuering av passagerare.

Flygets motsvarighet kallas Aircraft Coordinator (ACO) och i Sverige finns cirka 200 utbildade personer. Deras uppgift är att koordinera flera olika flygande enheter i ett område där sök – eller räddningsoperation pågår.

Den svenska lagstiftningen ger räddningsledaren stora befogenheter att leda och samverka med alla som kan göra den insats som behövs. Resursinventering ingår som moment i nästan alla sjö- och flygräddningsfall.

Allmänt anrop

På sjön är ett allmänt anrop den enklaste formen, som i princip alltid tillämpas. Alla enheter från till exempel Sjöfartsverket, Kustbevakningen, SSRS, Polisen och Försvarsmakten passar normalt VHF kanal 16 och anmäler sig, så snart de inser att de ligger inom räckhåll. I något allvarligare situationer byts det allmänna anropet ut mot ett regelrätt nödmeddelande (Mayday Relay), där man når all sjöfart i området.

Helikoptrar

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar larmas direkt av Sjö- och flygräddningscentralen, via RAKEL eller telefon.

Övriga resurser

Via SOS Alarm nås kommunal räddningstjänst och sjukvården. Polisen larmas via Länskommunikationscentralen och Sjöfartsverkets egna lotsbåtar nås via lotsbeställningscentralerna. 

Flygtrafikledningen

Vid olyckor och tillbud på flygplatser larmar flygtrafikledningen direkt sin egen flygplatsbrandkår och i förekommande fall kommunal räddningstjänst via SOS Alarm.

Försvarsmakten

Förutom egna fartyg och helikoptrar, har Försvarsmakten även andra resurser och funktioner som sjö- och flygräddningscentralen ofta kommer i kontakt med.

Internationella resurser

Slutligen ska vi inte glömma de resurser som finns i våra grannländer. Vi har ett etablerat och övat samarbete med räddningscentralerna som har områden som gränsar till oss.