Start > Sjöfart
Sjökortsbild
Vi ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. En viktig del i det arbetet är att producera sjökort av hög kvalitet och ge bästa möjliga stöd för navigering i Svenska vatten.
 
Sjöfartsverket arbetar ständigt med kvalitetshöjning av främst de större farlederna från öppet hav till Sveriges hamnar. Vi mäter djupen i våra farleder och lägesbestämmer objekt som är avbetydelse för navigering. Uppgifterna lagras i databaser och ligger till grund för både papperssjökort och elektroniska sjökort. Information om ändringar av sjökort distribueras ut snabbt via Ufs, underrättelser för sjöfarande.
 
Vi har även ett antal  publikationer som rör sjökort och navigering som du finner här på sidan.

Externa Länkar

Dela artikeln