Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Sjökort
Sjökort med copyrightmärke pålagt

Sjöfartsverkets sjökort skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att innehållet och utformningen i våra produkter inte får spridas vidare utan tillstånd från oss.

För att få ett tillstånd att visa våra sjökort för följdprodukter som till exempel: planeringskartor, turist- och fritidskartor, vykort, bordstabletter eller material för reklam och undervisning.

 Avgiften för att använda vår data och den baseras på:

- Tiden för tillståndet
- Upplagan
- Mängd av data
- Ajourhållning
- Ändamålet

För att söka tillstånd. 

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se

Dela artikeln