Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Sjökort
Skärmdump med ECDIS-information

ENC (Electronic Navigational Chart) är en speciell form av vektorsjökort. ENC är i första hand avsedd att användas i ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) i syfte att främja sjösäkerheten.

Produkten har sin egen specifikation i S57-standarden, se IHO (International Hydrographic Organization). De digitala sjökort, producerade av Sjöfartsverket, som får användas i typgodkända ECDIS istället för papperssjökort betecknas Officiella ENC.  

Ökar säkerheten

I ECDIS kombineras komponenter såsom ENC och GPS. Fartygets position kan plottas direkt i sjökortsbilden på skärmen. Dessutom kan systemet, med hjälp av kända parametrar som kurs, fart och fartygets djupgående, till exempel varna när fartyget närmar sig ett grundområde.

Användningen av digitala sjökort istället för papperssjökort regleras av internationella bestämmelser. Utrustningen ska uppfylla Revised Performance Standards for Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS).