Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Tillverkning av sjökort
Nationell strandlinje (NSL) är ett samverkansprojekt mellan Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Projektet har pågått sedan 2005 och målet är att NSL ska byggas upp längs hela Sveriges kust, de stora sjöarna samt Göta kanal. 2017 blev insamling av NSL klar utmed kusterna och till 2020 ska insamling av de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren) samt kanalerna (Dalslands kanal, Trollhätte kanal, Göta kanal) vara slutförd.
 
Nationell strandlinje (NSL), är ett samlingsnamn för de objektklasser som rör strandlinjen (strandlinje, bränning, kaj, brygga, avbärare, ledverk, vågbrytare, dykdalb och bom). För dessa objektklasser har Lantmäteriet och Sjöfartsverket tagit fram en gemensam specifikation, samt metoder och rutiner för hur de ska lagras och uppdateras. Målet är att NSL ska byggas upp överallt där yrkessjöfart bedrivs, dvs längs hela Sveriges kust, de stora sjöarna och längs de kanaler som Sjöfartsverket kartlägger. 

Dela artikeln