Start > Snabblänkar > Kontakta oss

Under året har du möjlighet att träffa oss runt om i landet. Välkommen!

Februari
2-10 februari Båtmässan, Svenska Mässan Göteborg
21 februari SJÖLOG, arbetsmarknadsdag, Chalmers

Mars
2-10 mars Allt för sjön, Stockholmsmässan
19-20 mars Position 2030, Kistamässan

April
3 april Career Event, Sjöfartshögskolan i Kalmar

Juli
Orgdagen, Söderhamn
Spikarödagen, Sundsvall

Augusti

3-4 augusti Internationella Fyrdagen

September
26-29 september Bokmässa, Sjöfartsmontern, Göteborg

November
Futurum, rekryteringsmässa, Högskolan i Gävle

December
Arbetsmarknadsdag och föreläsning, Karlstad Universitet

Dela artikeln