Start > Sök i nyhetsarkiv > 2020

Framtida satsningar för att nå hållbarhetsmål prioriterades när Vänersjöfarten diskuterades i veckan. En rad aktörer deltog under dagen. Parterna kommer nu gemensamt i arbetsgrupper ta fram konkreta åtgärder som ska leda till ökad sjöfart på Vänern och Göta Älv.

Representanter från bland annat Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och samarbetspartners inom kommuner, regioner och rederier diskuterade under mötet gemensamma målsättningar och prioriterade områden vad gäller utvecklingen av Vänersjöfarten. De undertecknade också en gemensam överenskommelse beträffande ett framtida samarbete då det ska tas fram prioriterade insatser.

Satsningen är ett viktigt steg i arbetet mot att nå viktiga mål för hållbarhet. Andelen gods som fraktas med sjöfart ska öka i takt med att järnvägssystemet avlastas, och andelen lastbilstransporter minskar.

– Med gemensamma krafter lägger vi nu ett tydligt fokus på vidareutvecklingen av Vänersjöfarten. Inom Sjöfartsverket ser vi regionen som en viktig pusselbit inom den svenska sjöfarten, men också för att lyckas nå de klimatpolitiska målen. Ett enda handelsfartyg i Värnen kan ersätta upp till 130 lastbilar, vilket i sin tur bidrar till positiva klimateffekter genom att avlasta den tunga trafiken längs med vägarna, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Ett flertal konkreta åtgärder

Parterna kommer nu gemensamt i arbetsgrupper ta fram konkreta åtgärder som ska leda till ökad sjöfart på Vänern och Göta Älv, som exempelvis investeringar i hamnar, varuägardialoger med rederier och transportköpare samt för sjöfarten relevanta vattenfrågor.

Målsättningen är att i slutet av 2021 kunna rapportera sina åtaganden och förslag till samtliga parter som undertecknat överenskommelsen.

Trafikverket förutspår att godsmängden inom Vänersjöfarten år 2040 kommer att uppgå till 2,8 miljoner ton, vilket är en ökning på 50 procent mot 2014 års nivå.

Mötet genomfördes digitalt till följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring coronaviruset covid-19.

Dela artikeln