Start > Sök i nyhetsarkiv > 2020

Från och med den 1 mars gäller nya och tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta kanal mellan Mem och Sjötorp. 

De nya reglerna påverkar framförallt kanalhållaren AG Göta kanalbolag och sjöfarare. Med andra ord alla som färdas på kanalen.

Tanken med de nya reglerna är att de ska vara lättare att förstå och följa. Bland annat genom förklarande illustrationer som ska göra det enklare både för allmänheten och branschen att göra rätt i framförallt trånga passager i kanalen.

Transportstyrelsen har i dialog med branschen utformat de nya reglerna för Göta kanal.

Göta kanal är en så kallad allmän farled. Begreppet allmän farled innebär oftast att det är Sjöfartsverket som är en så kallad farledshållare och därför ska stå för utmärkning och nödvändigt underhåll för att farleden ska gå att använda.

- I Göta kanal så har detta ansvar dock blivit ålagt AB Göta kanalbolag. Sjöfartsverket ser positivt på att Transportstyrelsen tagit fram en ny kanalföreskrift, vilken kan öka säkerheten på kanalen samt att regelverket blivit mer lättbegripligt, säger Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal (TSFS 2019:140)

Dela artikeln