Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Malmporten

Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket.

TEST

Projekt Malmporten är en satsning av Sjöfartsverket och Luleå Hamn för att förbättra transportförhållandena i farlederna i norra Sverige. Det övergripande syftet är att säkerställa en säker och effektiv sjöfart i området.

Projektet innefattar åtgärder för att öka farledernas kapacitet och tillgänglighet. Det inkluderar fördjupning och breddning av farleden, förbättring samt navigationshjälpmedel. Genom dessa förbättringar underlättas navigeringen för fartyg och risken för olyckor som grundstötningar minskas.

Senast uppdaterad 2023-11-06