Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ystad farled och hamn

Ystad hamn är en av de största i Sverige utifrån antal anlöp. Den strategiska positionen har spelat en viktig roll för transportindustrin och färjetrafiken har en stadig tillväxt. För att möta upp mot behoven planeras ett omfattande hamnprojekt med muddring och byggnation av nya kajer.

Bild tagen på Ystad hamn ovanifrån

Faktaruta: Bröd Slussar i Ystad

Senast uppdaterad 2023-11-06