INFORMATION

På våra fritidsanläggningar Rosenhill Seamen's Center, Kaknäs och Johannisborg finns det många möjligheter till motion och idrott.

Funktionsansvarig
Glenn Hjelle
010-478 47 34
motion@sjofartsverket.se

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!