En kartläggning av svenska filmer med maritim handling

HKF Media (numera Sjömansservice Media) har genomfört en inventering av spel- och dokumentärfilm relaterad till svensk handelssjöfart. Resultatet av inventeringen finns presenterat i en slutrapport, som även redogör för filmtendenser och sjömansmotiv i svensk sjöfartsfilm.

De aktuella filmerna har registrerats i ett databasregister med produktionsfakta, synopsis och eventuellt andra värdefulla uppgifter värt att notera. För närvarande finns det i registret ca 75 spelfilmer med sjöfartsanknytning, varav ungefär 15 stycken har direkt koppling till handelsflottan. Av dokumentärt filmmaterial finns det ca 155 filmer nu registrerade och antalet förväntas växa efterhand. De dokumentära filmer som finns med i registret är sådant material som finns bevarat på sjöfartsmuseum, SVT, ALB och i någon mån rederier. Säkerligen finns det amatörfilmer i privat ägo som vore mycket intressanta att få kännedom om.

Det är glädjande att konstatera att svensk sjöfart haft en relativt stor plats i vår filmhistoria. Redan i filmens barndom förankrade man filmintriger i diverse sjöfartsmiljöer, framförallt smuggelhistorier i skärgården. Ofta hade dessa tidiga filmer ett litterärt underlag. Först i slutet av 30-talet och början av 40-talet kommer det intressanta filmer med relation till svensk handelssjöfart: lustspelen På kryss med Albertina och Styrman Karlssons flammor (båda från 1938) samt krigsdramat En kvinna ombord (1941) och sabotagehistorien Natt i hamn (1943).
I skiftet mellan 40- och 50-talet återfinner vi två relevanta filmer i sammanhanget och med ett seriöst försök till att realistiskt skildra sjömannens villkor: Främmande hamn (1948) och Bärande hav (1951). Från samma period härstammar den vackra Under svällande segel (1952), en film som utspelas på Rydbergska Stiftelsens skolfartyg Sunbeam (II). Befäl och manskap på s/v Sunbeam har mindre roller i filmen och är ett unikt dokument om sjöutbildning på segelfartyg.

Svensk handelssjöfart figurerar även i tidig dokumentärfilm, framförallt i SF-journalfilm från början av seklet. Det första journalfilmsinslaget som hittats, troligen daterat 1914 och 17 sek långt, visar det första svenska fartyget som passerar genom Panamakanalen. Ända fram till 50-talets början skymtar den svenska handelsflottan i journalfilm: sjösättningar, reparationer av fartyg, räddningsaktioner, olyckor och sjöfarten under kriget. I slutet av 30-talet börjar det komma dokumentära kortfilmer med olika fartyg i centrum: Över Atlanten (1937) om Kristina Thordéen, Med Klipparen till Sydafrika (40-tal) och Albatross första resa efter kriget (1945). Mer generella filmer om lastfartyg och anlöp i olika hamnar är: Välkommen ombord (1949), På svenska kölar - glimtar från vår export och import (1954) och Broar över vatten (sent 50-tal). Bra filmer om skolfartyg görs på 60-talet, i exempelvis Jorden runt på en termin (1961) får vi följa Grängesskolan till sjöss på m/s Sarek och I handelns tjänst (1961) skildras två sjöbefälselevers utbildning och arbete ombord på m/s Timmerland.

Detta var några axplock från Salta rullen-registret. Läs hela rapporten Salta Rullen i hamn, som Acrobat-fil (20 sidor).

För att undvika den värsta abstinensen vad gäller begäret efter sjöfartsfilm rekommenderas den danska filmklassikern "s/s Martha", som kan beställas direkt från oss på Sjömansservice Media.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!