SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Bore;

tidvattensvåg i trång flodmynning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!