SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!