SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!