SJÖKULTUR


Agent (ship’s/port agent);

syftar mestadels på skeppsklareraren (the waterclerk), ofta identisk med skeppsmäklaren
(the shipbroker), som dock har fler strängar än så på sin lyra.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!