SJÖKULTUR


Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!