SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Vakt om vakt;

när vakterna delas på två skift i stället för tre. Förekommer som fyra om fyra och sex om sex.

> Fler sjötermer som du behöver veta!