SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!