SJÖKULTUR


Akterkant (abaft);

exempelvis brukar fartygets ljugarbänk vara placerad i lä på akterkant om byssan.

Hålla sjön (stand off the coast);

rida ut en svår storm i rum sjö hellre än att ta risker i trånga skärgårdspassager etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!