SJÖKULTUR


Akterkant (abaft);

exempelvis brukar fartygets ljugarbänk vara placerad i lä på akterkant om byssan.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!