SJÖKULTUR


Akterspegel (stern);

plan akter, jfr häck.