SJÖKULTUR


Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!