SJÖKULTUR


Backing;

(om vind) vridande moturs. Förebådar på norra halvklotet sämre väder. Jfr Veering.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!