SJÖKULTUR


Bärga, bärgning (salve, salvage; ty. bergen av germanskt ord som egentligen betyder "gömma");

rädda något som annars skulle gå förlorat. (Dock även i uttrycket "bärga segel", to down sail.)

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!