SJÖKULTUR


Bäring (bearing);

kompassriktning till eller från känt föremål etc.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!