SJÖKULTUR


Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

Knarr, hamnknarr;

generator som täcker elbehovet under hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!