SJÖKULTUR


Båsen;

smeknamn på båtsman. Av eng. bosun. Många sjömansuttryck uttalas på sydvästengelsk dialekt, däribland bosun. Dvs boatswain, som egentligen är det gammalnordiska "båt-sven" i betydelsen "båtens tjänare". På brittiska skepp fanns förr tre små skeppsbåtar: the boat med en boatswain, the cox med en coxwain (uttalas "kåksn" – numera ofta titel på kapproddstyrman) samt the skiff med en skiffswain. Jfr "Fittan".

Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!