SJÖKULTUR


Båtman;

förtöjningsgubbe, jfr Hamnroddare, förväxla ej med....

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!