SJÖKULTUR


Baxa (lågty/nederl. baksen, "slå");

förflytta tungt föremål med hjälp av spett etc.

Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!