SJÖKULTUR


Bedarra (via no. bedara seg av lågty/nederl. bedaren, "lugna sig", på eng. abate);

om avtagande vindstyrka. Jfr mojna.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!