SJÖKULTUR


Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

Arbeta (hårt i sjön) (to labour /in rough seas/);

om fartyget när det utsätts för påfrestningar genom att rulla och stampa i mycket grov sjö.

> Fler sjötermer som du behöver veta!