SJÖKULTUR


Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

Tjingsargubbe;

försäljare i hamnmiljö, jfr galli-galli-men.

> Fler sjötermer som du behöver veta!