SJÖKULTUR


Blindventil (dead light);

ett skyddande "lock" över hyttventilen, som Sjöberg annars kan krossa i våldsamt väder.

Knop (knot);

dels sjömans-"knut" (även bend på eng,) - jfr stek - och dels hastighetsmått till sjöss (en knop är en nautisk mil/timme). Jfr logg.

> Fler sjötermer som du behöver veta!