SJÖKULTUR


Block;

enkla lyftanordningar ombord, bildar tillsammans med tågvirke taljor.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!