SJÖKULTUR


Boatswain-bird, bosun-bird;

den rödnäbbade tropikfågeln Phaeton aetherus, vars skri sägs påminna ljudet från en båtsmanspipa, och vars långa stjärtfjädrar anses likna märlspikar.

Shipwrecked;

om fartyg som lidit skeppsbrott. Jfr castaway.

> Fler sjötermer som du behöver veta!