SJÖKULTUR


Boatswain-bird, bosun-bird;

den rödnäbbade tropikfågeln Phaeton aetherus, vars skri sägs påminna ljudet från en båtsmanspipa, och vars långa stjärtfjädrar anses likna märlspikar.

Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

> Fler sjötermer som du behöver veta!