SJÖKULTUR

> Boms;

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!