SJÖKULTUR


Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

Styrhytt (wheelhouse);

används ofta som synonym till bryggan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!