SJÖKULTUR


Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

Kanalen (the Channel, "the Ditch");

 avser alltid Engelska kanalen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!