SJÖKULTUR


Bordläggning (plating; el. planking beroende på om metall el. trä använts);

skrovets beklädnad, på spanten.

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!